2023-05-02


Vårruset startade i år från Pildammsparken

Vårruset startade i år från Pildammsparken. Även målet var i Pildammsparken. Först i mål blev Charlotte Arvered 39 år från Stockholm. I år deltog ca 2200 personer i Vårruset