2016-07-16


Turkar i Malmö hoppas att militärkuppen snart är avslutad

Turkar i Malmö hoppas att militärkuppen snart är avslutad