2002-03-09


Trafikolycka personbil voltade 5 skadade E6an vid Lomma klockan 1730 i kväll

Trafikolycka personbil voltade 5 skadade E6an vid Lomma klockan 1730 i kväll.