2002-03-10


Brand i ödevilla Järnvägsgatan i Vellinge

Brand i ödevilla Järnvägsgatan i Vellinge. Villan har en längre tid stått tom och barn och uteliggare använder sig av det öde huset. Grannarna har vid tidigare tilfällen klagat hos kommunen utan resultat. Grannarna är oroliga för eventuell brand då deras hus ligger ganska nära ödehuset.