2002-07-30


Trafikolycka mellan skåpbil och personbil i korsningen Östanväg och Riddaregatan

Trafikolycka mellan skåpbil och personbil i korsningen Östanväg och Riddaregatan. Troligen beror olyckan på missad högerregel. Vid olyckan skadades personbilsföraren. Brandmännen bedömde att man för att få ut den skadade bilföraren utan att orsaka honom mer skador så var man tvungna att klippa bort taket på den bil han satt i. Efter cirka 15 minuter så kunde ambulans och brandpersonal lyfta ut den skadade och transportera honom till UMAS. Olyckan inträffade vid 15 tiden. Enligt boende på gatorna runt olycksplatsen brukar bilar köra alldeles för fort och missa högerregeln. Av Patrick Persson