2002-07-31


Mordbrand mot villa Siporexgatan 27 i Dalby vid 0020 tiden

Mordbrand mot villa Siporexgatan 27 i Dalby vid 0020 tiden. En eller flera personer har antänt en buske som stod intill en radhusfastighet. Branden spred sig till radhusets takkonstruktion. Mannen som fans i radhuset väcktes av brandkåren som bankade på dörren. Nattens brand har vissa likheter med mordbränderna i Staffanstorp.