2002-06-12


Trafikolycka mellan Genarp och Björnstorp två skadade olyckan inträffade vid 1630 tiden i dag

Trafikolycka mellan Genarp och Björnstorp två skadade olyckan inträffade vid 1630 tiden i dag.