2002-06-11


Trafikolycka två enligt SOS skadade Lindeborgsrundellen

Trafikolycka två enligt SOS skadade Lindeborgsrundellen. Efter cirka 5 minuters övertalning följde en av de inblandade personerna med den ena av de två ambulanserna till sjukhuset. Den andra ambulansen stannade kvar ytterligare en stund. Men trots ihärdiga försök att få med den siste mannen ville denna inte följa med, så ambulans två fick åka därifrån utan patient. Sos sände även brandkåren och en akutbil men dessa återvände så snabbt de såg att de inte behövdes. Olyckan berodde på att ena bilföraren blivit bländad av solen och kört in i den andra bilen bakifrån. Olyckan hände vid 1730 tiden i dag. Av Patrick Persson