2016-12-27


Stormen Urn nådde under kvällen och natten Öresundsbron

Stormen Urn nådde under kvällen och natten Öresundsbron.