2016-12-26


Fördämningar vid Citytunneln

Kommunen lade under kvällen ut fördämningar för att hindra vatten att rinna ner i Citytunneln.