2018-08-04


Polis sköt våldsman vid Helsingborgs polishus

En våldsman sköts vid 22.12 i benet av polis utanför polishuset på Berga i Helsingborg. Efter skotten fördes den skottskadade mannen med en skottskada i benet till sjukhus med ambulans. Flertalet tomhylsor innanför avspärrningen vittnar om att polisen avlossat fler skott. Vid 01-tiden hölls platsen utanför entrén till polishuset avspärrad i väntan på polisteknisk undersökning. Vilken typ av hot eller våld som föranlett polisskjutningen är i nuläget oklart. Ingen av de poliser som befann sig vid platsen för skjutningen har enligt polisen skadats.