2018-08-04


Lastfartyg grundstötte utanför Råå vallar

Det 131 meter långa lastfartyget BBC Lagos gick vid 23-tiden på grund vid Råå vallar utanför Helsingborg. Enligt uppgift skall sjötrafikledningen försökt att kontakta fartyget som var ur kurs via VHF radio utan resultat. Även en lotsbåt skall innan grundstötningen kört bredvid fartyget och tutat utan att uppmärksammas. Ingen i besättningen skadades när fartyget körde upp på en sandbank utanför Råå vallar. De som ansvarat för navigation och framförande av fartyget misstänks i nuläget för sjöfylleri. Kustbevakningen har varit ombord på fartyget och uppgav att Befälhavaren uppträdde berusat. Fartyget som var lastat med vete läcker i nuläget ingen olja och drogs vid 00.50-tiden av sandbanken med en bogserbåt.