2022-02-12


Ny storbrand på Ragnsells i hamnen

Vid 09.35 larmades räddningstjänst av privatpersoner om kraftig rök från Ragnsells avfallsanläggning på Bjurögatan i hamnen. När räddningsstyrkorna kom fram begärdes förstärkning till platsen då branden i byggavfall var omfattande. Både sjöräddning och kustbevakning kallades till platsen för att bistå räddningstjänsten. Flera VMA-meddelande till allmänheten utfärdades av räddningsledningen då rök från branden befarades kunna sprida sig mot bebodda delar av Malmö. Vid 15-tiden brann det fortfarande i byggavfallet och räddningstjänsten sprutade vatten från ett höjdfordon. Enligt räddningsledningen kommer brandpersonal att finnas kvar på platsen till 21-tiden och efter detta kommer ansvar för bevakning att lämnas över till Ragnsells. Media kunde inte komma innanför polisens avspärrning på Bjurögatan en bra bit från brandplatsen då Ragnsells hade bestämt att all mediakommunikation skulle gå genom deras pressavdelning. Enligt Räddningstjänsten Syd har Miljö och hälsa blockerat brunnar på Ragnsells område så att släckvattenrester inte ska komma ut i dagvattensystemet. Dagens brand är den tredje stora branden som drabbar Ragnsells anläggning. Räddningstjänsten Syd säger att Ragnsells har tillgång till egen brandbil, men vid dagens brand fanns ingen personal på anläggningen när branden startade. Vilka rekommendationer eller förelägganden Räddningstjänsten Syd riktat mot företaget efter de tidigare bränderna kan Räddningstjänsten Syd inte upplysa om under helgen.