2002-04-29


Majbålet i Pildammarna drog tusentals Malmöbor

Majbålet i Pildammarna drog tusentals Malmöbor. Elden kom till bålet med hjälp av en roddbåt. Elden tändes kl 2120 på kvällen iför uppskattningsvis 4000 åskådare runt den södra dammen i Pildammarna.