2002-04-28


Trafikolycka E22 Södergående strax söder om Lunds södra 3 bilar en skadad stora köer vid 17 tiden i dag

Trafikolycka E22 Södergående strax söder om Lunds södra 3 bilar en skadad stora köer vid 17 tiden i dag.