2012-08-30


Lödde Golfklubb ska stängas

Lödde Golfklubb ska stänga på grund av att kommunen inte vill förnya markarrendet.