2021-08-20


Kraftig brand på lantgård utanför Staffanstorp

Kraftig brand på lantgård utanför Staffanstorp vid 16-tiden. Branden syntes både i Staffanstorp och Lund under inledningsskedet. När första styrkan från Staffanstorp kom fram hade branden spritt sig till ytterligare en byggnad med halm. Brandpersonal sattes in för att skydda en tredje sammanbyggd byggnad där det förvarades en del fordon. Ägaren till gården hade själv tagit ut en del fordon och fick hjälp av räddningstjänsten med de sista fordonen. Rökdykare med flera slangledningar sattes in vid en begränsningslinje mellan byggnaderna. Enligt ägaren hade branden startat i mellantaket på den nu nerbrunna verkstadsbyggnaden. Ägaren försökte själv släcka med brandsläckare men fick retirera. Hur branden startat vet man inte i nuläget. Brandpersonal kommer att vara kvar på brandplatsen för eftersläckning under hela fredagen.