2021-08-19


Fönstren i oordning på Källebergsskolan

Fönstren i oordning på Källebergsskolan efter att eleverna flytt från klassrummen i samband med knivattacken.