2016-12-27


Kommunens personal förstärkte vid midnatt fördämningarna

Kommunens personal förstärkte vid midnatt fördämningarna för att hindra vetten att rinna ner i Citytunneln. På bilden arbetar kommunens personal vid fördämningen som ligger på Skeppsbrosidan