2002-04-23


Kiosken vid Klagshamns badplats brann i natt ( 0430 ) ner till grunden

Kiosken vid Klagshamns badplats brann i natt ( 0430 ) ner till grunden. Kiosken inrymmde också badvakternas redskapsbod. Väktare fick inbrottslarm från kiosken och begav sig badplatsen men redan i Klagshamn såg man eldskenet från branden och larmade brandkåren. När brandstyrkan från Hyllie brandstation kom till platsen var stora delar av kiosken nerbränd. Brandstyrkan fick inrikta sig på att hindra elden från att sprida sig till de närliggande träden. Polisen utreder nu om det var fråga om en anlagd brand. Tidigare har det varit inbrott i kiosken som ligger mycket ensligt. Av Patrick Persson