2002-04-24


Trafikolycka vid väg 101 och väg 108 utanför Alstad kl 1730 tiden

Trafikolycka vid väg 101 och väg 108 utanför Alstad kl 1730 tiden. En mansperson i en mindre personbil körde karaftigt påverkad av medicin rakt genom rondellen. Innan olyckan hade andra medtrafikanter ringt polisen om mannens vingliga och höga fart på väg 108.