2023-08-18


Hooja på Stortorget drog jättestor publik

Konsert med Hooja på Stortorget vid 19-tiden under Malmöfestivalen drog jättestor publik.