2023-08-18


Stort säkerhetspådrag på Malmöfestivalen

Stort säkerhetspådrag fans på plats under eftermiddagen och kvällen på Malmöfestivalen.