2022-01-30


Högt vattenstånd i Malmös kanalsystem

Högt vattenstånd i Malmös kanalsystem på bilderna Paulibron som nästan ligger i vattnet under stormen Malik