2022-01-30


Sönderblåst byggarbetsplats i korsningen Östra Varvsgatan och Stora Varvsgatan

Sönderblåst byggarbetsplats i korsningen Östra Varvsgatan och Stora Varvsgatan under stormen Malik