2007-01-01


En gård brann vid 21-tiden upp utanför Vollsjö/Fränninge i Skåne

En gård brann vid 21-tiden upp utanför Vollsjö/Fränninge i Skåne. Två personer som bodde på gården fördes med lättare skador till sjukhus. När första räddningsstyrkan nådde fram till den ödsligt belägna gården brann det ordentligt i boningshuset men i stormen spred sig branden snabbt till gårdens övriga byggnader. Vid 22-tiden gav brandmännen upp släckningsförsöken och inriktade sig på eftersläckning av vad som fanns kvar av gårdens byggnader.