2022-10-31


Carolina Klüft hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin i Göteborg

Carolina Klüft hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin i Göteborg