2002-08-28


Brand på Dansk ( Vid Köpenhamn ) soptipp syntes till Sverige

Brand på Dansk ( Vid Köpenhamn ) soptipp syntes till Sverige.