2002-08-27


Trafikolycka mellan personbil och bil och husvagn E6an vid Vellinge 3-4 skadade till sjukhus vägen avstängd delvis vid 1150 tiden i dag

Trafikolycka mellan personbil och bil och husvagn E6an vid Vellinge 3-4 skadade till sjukhus vägen avstängd delvis vid 1150 tiden i dag.