2002-11-19


Brand i stadsbuss på Köpenhamnsvägen vid Bellevuevägen klocKAN 12 i dag

Brand i stadsbuss på Köpenhamnsvägen vid Bellevuevägen klocKAN 12 i dag.