2002-11-18


Trafikolycka Agnesfriisvägen vid Jägershillsgatan två bilar 3 skadade klockan 19 i dag

Trafikolycka Agnesfriisvägen vid Jägershillsgatan två bilar 3 skadade klockan 19 i dag.