2003-01-25


Brand i nerlagda industrilokaler på Barlastgatan i Limhamn vid 1015 tiden i morse

Brand i nerlagda industrilokaler på Barlastgatan i Limhamn vid 1015 tiden i morse. Dagen brandplats ligger bara 10 meter ifrån dödsbrandplatsen där en kvinnlig uteliggare omkom för några veckor sedan. Först trodde andra uteliggare att en eller flera personer fanns kvar i det brinnande huset. Brandkåren skickade in rökdykare i lokalerna. Rökdykarna hittade ingen person men dock flera stora gasolflaskor. Detta medför en stor risk för räddningspersonalen säger brandingengör Björn Totting på Malmö Brandkår. De nerlagda industrilokalerna har under de senaste året brunnit ett 20-tal gånger. Flertalet av gångerna har brand orsakats av kabeleldare men vissa av bränderna har troligen orsakats av uteliggare. OBS Kvinnan i svart jacka heter Carrina Claren och bor på ett annat ställe inne på området. Carrina Claren är tilsammans med sin man bostadslös. Carrina visar för randingengör Björn Totting var de andra uteliggarna bodde i det brinnande huset.