2002-06-12


Brand i motor rummet på färjan Aurora som går mellan Helsingborg och Helsingör

Brand i motor rummet på färjan Aurora som går mellan Helsingborg och Helsingör. Besättningen lyckades själva släcka branden men färjan med 325 personer fick 3 timmar försenad bogseras in till Helsingborgs hamn av två stora bogserbåtar. På vissa av bilderna paret Nils-Arne Nilsson och Britt-Inger Lindqvist från Landskrona som var med på den olycksdrabbade färjan.