2021-12-21


50-talet får döda efter brand på slakter på Metallgatan i Hörby

50-talet får döda efter brand på slakter på Metallgatan i Hörby. När första räddningsstyrkan från Hörby kom fram såg man rök från byggnaden. Snabbt kunde man konstatera att det brann i någon form av stallbyggnad som var sammanbyggd med själva slakteriet. I stallbyggnaden fas ett 50-tal får som dog av rök och eld från branden. Rökdykare kunde begränsa branden till stalldelen. Även personal med en hävare kontrollerade takkonstruktionen. Veterinär kallades till platsen för att ta beslut om avlivning på djur som skadats vid branden. Personalen som gått hem kallades tillbaka till slakteriet då det behövdes flyttas ut kött från den rökiga slakteribyggnaden. Vid 22.30-tiden hade en restvärdesledare kommit till platsen för att överblicka skadorna på slageriet som uppstått av brandröken. Vad som orsakat branden vet man inte i nuläget men elfel nämns som trolig brandorsak.