2021-12-20


Malmö Klättringsklubb har fått nya lokaler vid Stadionområdet

Malmö Klättringsklubb har fått nya lokaler vid Stadionområdet i Malmö.