2017-01-21


Yngre man skjuten på Lindängen

En yngre man skottskadades svårt vid en skjutning på Lindängen vid 19.47 i kväll. Polisen fick larm om att en skjuten yngling kommit in på Fosie livs vid Motteten för att få hjälp. När polisen kom fram fann men en skottskadad yngling i butiken. Den skjutne togs om hand av ambulanspersonal och fördes till akuten för vård. Ett större område vid en cykelbana längs Lindängsstigen och innergårdar spärrades av då polisen trodde att skjutningen skett där eller i närheten. I nuläget har polisen inte fått tag i några vitten från händelsen som betecknas som försök till mord. Vilka skador den skjutne ynglingen ådragit sig är i nuläget oklart. Vid 20-tiden spärrade polispersonal av akuten inför alla eventualiteter.