2020-04-01


Villabrand på Husie i natt

Brandkåren larmades vid 00.50-tiden till en villabrand på Cornusgatan i Malmö. När brandstyrkan från Jägersrostationen kom fram möttes man av personer som bodde i villan. En tillbyggnad hade eldhärjats och brandpersonal med pulversläckare och rökdykare med slangledning sattes in i släckningsarbetet. Efter en stund restes en maskinstege mot villans tak för kontroll. Mindre mängder rök hade vid 01.20-tiden kommit in i villan som övertrycksventilerades. I nuläget är det oklart hur branden i tillbyggnaden startade.