2023-11-17


Villabrand i Flädie

Brandkåren i Lomma larmades vid 16.27 till en villabrand på Flädie Bäckväg i Flädie. När brandstyrkan kom fram kunde man konstatera att alla var ute ur huset som stod under renovering. Troligen har branden orsakats av en otät rökgång som antänt bjälklaget i taket. Rökdykare med slangledning kunde snabbt släcka branden. Vid 17-tiden rekvirerades en stegbil till platsen för att brandpersonalen skulle kunna undersöka taket ordentligt. En restvärdesledare kallades till platsen för att överblicka skadan. Polisen kommer troligen att upprätta en anmälan om brand utan misstanke om brott.