2006-08-25


Vid 02

Vid 02.30-tiden i natt höll brandkåren fortfarande på att släcka den svårsläckta branden på Lithels fabrik Skogholmsgatan i Malmö. Brandkåren hade rekvirerat en större kran med en korg för att brandmännen skulle komma åt att släcka branden i tak och vägg konstruktionen. Brandkårens egna höjdfordon kunde inte vikas in så långt på taket att brandmännen kunde nå brandhärdarna. Att skicka ut brandmän på taket var uteslutet då det förelåg stor rasrisk på grund av den tidigare branden i flottyrolja.