2016-12-27


Vattenmassor från Öresund slår in över gångbana

Vattenmassor från Öresund slår in över gångbana med belysning i höjd med Scaniabadet.