2007-02-11


Vapenhot på Bariumgatan i Malmö vid 17-tiden i dag

Vapenhot på Bariumgatan i Malmö vid 17-tiden i dag.