2022-09-12


Valarbetare kommer med rösterna till Rådhuset i Malmö

Valarbetare kommer med rösterna till Rådhuset i Malmö.