2023-10-18


Väktare upptäckte vid midnatt en större skadegörelse på Djupadalsskolan

Väktare upptäckte vid midnatt en större skadegörelse på Djupadalsskolan i Malmö. Ca 13 rutor hade krossats på skolan. Under natten jobbade flera väktare med att täcka för de krossade rutorna. Vem som ligger bakom skadegörelsen är okänt.