2016-06-03


Utspark på Universitetsholmen

Utspark på Universitetsholmen klockan 17.00 i dag. Eleverna kom í båtar till fiskehoddorna vid Malmöhusvägen