2003-03-11


Utdelning av nya Sydsvenskan på Centralen i Malmö

Utdelning av nya Sydsvenskan på Centralen i Malmö. På bilderna Hans Månsson SDS