2023-09-05


Utbrända fordon från upploppet på Rosengård ställdes på gata i hamnen

Efter det våldsamma upploppet på Ramels väg Rosengård beordrade polisen bärgning av 22 bilar och två motorcyklar. Samtliga utbrända fordon bärgades ner till en gata i Malmös hamnområde. På tisdagen stod de utbrända fordonen på båda sidor av gatan. Vid 14.30 kom Malmö kommuns fordonsflyttare till platsen för kontroll. Enligt fordonsflyttarna var det polisen som beordrat att fordonen skulle ställas på gatan, detta utan att fordonsflyttarna varit inblandade. Att ställa utbrända fordon på en av Malmös gator är emot kommunens miljöpolicy och kan eventuellt anses som ett miljöbrott då drivmedel och oljor från fordonen kan rinna ut i dagvattensystemet. Kommunens personal kommer att undersöka varför fordonen ställts på gatan i hamnen och eventuellt flytta dem till en säkrare plats i väntan på andra åtgärder från försäkringsbolag och drabbade fordonsägare. Varför polisen beordrade att fordonen flyttades från Ramels väg är oklart.