2003-05-16


Ungdomsgäng jagade boende på Lindeborg med slagvapen vid 2215-tiden i kväll

Ungdomsgäng jagade boende på Lindeborg med slagvapen vid 2215-tiden i kväll. Ungarna på bilden kontrollerades av polisen och fick därefter lämna platsen.