2006-04-08


Ungdomsbråk på Knutpunkten i Helsingborg vid 19-tiden

Ungdomsbråk på Knutpunkten i Helsingborg vid 19-tiden