2002-03-20


Två yngre pojkar körde med cykel på en äldre gående dam vid Svenshögsskolan i Arlöv klockan 1500

Två yngre pojkar körde med cykel på en äldre gående dam vid Svenshögsskolan i Arlöv klockan 1500