2003-04-26


Tusentals personer besökte brandplatsen för moske branden i Malmö under dagen

Tusentals personer besökte brandplatsen för moske branden i Malmö under dagen. På ringvägen inträffade minst tre trafikolyckor beroende på nyfikna som stannat till för att titta på ruinerna av mosken.